Blogger tarafından desteklenmektedir.


16 Mayıs 2017 Salı

ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ MESLEK BİLGİSİ TEORİK SINAVI

Geri Git


ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ MESLEK BİLGİSİ TEORİK SINAVI


ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ MESLEK BİLGİSİ TEORİK SINAVI


Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1.(…..) Kablo, elektrik enerjisini ileten, iki elektrik cihazını birbirine elektriksel olarak bağlayan, elektriksel olarak yalıtılmış, bir veya birden fazla damardan meydana gelen bir araçtır.
2.(……)Panolarda kesinlikle tek damarlı kablo kullanılmaz.
3.(……) Kumanda kabloları olabildiğince gergin olmalıdır.
4.(……)Kablonun soyulmuş kısmının tamamı pabuç/yüksüğün içinde olmalıdır.
5.(…….)Kablonun yada papuç/yüksüğün izoleli kısmı klemens içine girmelidir.
6.(…….) Topraklama barası kullanmak ve topraklama klemensi kullanmak, pano topraklamasında kullanılan başlıca yöntemlerdendir.
7.(…….) Topraklama kablosu normal bir somun ile doğrudan pano gövdesine bağlanarak, panonun topraklaması sağlanır.
8.(……..) Panolarda topraklamanın amacı panoyu kullanacak kişilerin can güvenliğini sağlamak ve panodaki cihazların tahrip olmasını önlemektir.
9.(…..) Panolarda kullanılan ray, klemens ve kanallar genelde birbirlerine uyumludur.
10.(……)Somun veya cıvata başı ile makine parçası arasında kullanılan ortası delik, çok kez halka biçiminde olan saçtan yapılmış parçalara somun denir.
11.(……)Rondelanın sökülüp takılması için segman pensesi gerekir.
12.(……)Taşıyıcı rayları saç makası ile kesebiliriz.
13.(……)Kanalı veya rayı saç tablaya monte etmeden  önce mutlaka markalamalıyız.
14.(……) Ray kesme giyotini aynı zamanda raya delikte açar.
15.(……)Klemensler kullandığımız yere göre farklılık gösterir.
16.Aynı gerilim ve frekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı üniteye …………. denir.
17.Baralar…….. , ……….. ve ……….. renklerle boyanabilir.
18………………….sisteminde enerji giriş ve çıkışları aynı baraya müşterek olarak bağlanır.
19. Elektrik enerjisinin çok sık olarak açıldığı kapatıldığı işletmelerde kullanılan bara çeşidi …….. sistemdir.
20. Mesnet izolatörlerinin görevi baraları panonun metal kısımlarından …………………tir.
21.Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğini sağlayan davranışlardan biridir?
A-İş güvenliği araçlarını kurallara uygun bir şekilde kullanmak     B- Güvenlikle ilgili kurallara uymamak
C-Sorumsuz davranmak                                                                        D-İşe uyum sağlayamamak
22.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına sebebiyet verebilir?
A-Düzenli beslenme B-Uykusuzluk C-Dikkatli davranış D- Kontrolü çalışma
23.Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile ilgili iş kazalarına karşı alınabilecek tedbirlerdendir?
A-Sivri aletler cepte taşınmalıdır.                 B-İş bitmeden aletler temizlenmemelidir.
C-Aletler iş alanına yayılmalıdır.                   D-Yapılan işe uygun alet seçilmelidir.
24.İşlerin aksamadan yürümesi için beklenilmeyen olumsuz gelişmeleri ortaya çıkmadan önleme yada çözümlerinin önceden düşünülüp hazırlıklı olma işlemine …………………….denir?
 A- İş güvenliği                        B-Denetim                     C-Planlama                   D-Kaynak hazırlama
25. Çalışma alanında oluşabilecek bir kazaya karşı çalışanlar ne yapmalıdır?
A- Çalışma alanına en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmak. B-Kaza geçiren çalışanı istirahate yollamak
C-Kendisi tedavi etmelidir.   D- Hızla kaza alanından uzaklaşmak

Daha Fazlası İçin Etikete Tıklayınız:

Sevdiklerinle Bu Bilgiyi Paylaş

Son Yazılarımız Mailine Gelsin

Subscribe to our Mailing List. We'll never share your Email address.

back to top