Blogger tarafından desteklenmektedir.


29 Temmuz 2017 Cumartesi

İlk Yardım Çalışma Soruları

Posted by islamkalkan at 16:55 0 Comments

 İlkyardım Nedir?

              Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye; olay yerinde yardımı tamamlayacak sağlık personeli gelinceye kadar durumunun kötüleşmesini önlemek amacıyla ilaçsız olarak eldeki imkânlarla yapılan müdahaledir.
İlaçlı uygulama diyorsa yanlış ifadedir.
Acil Tedavi Nedir?   
    Hasta ve yaralılara acil tedavi ünitelerinde (ambulans ve hastanenin acil bölümü), sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir.
İlkyardımcı Kimdir?
        İlkyardım konusunda eğitim almış, olayın yerinde, bulabildiği malzemeleri kullanarak, sağlık personeli gelinceye kadar hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapan kişidir.
İlkyardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması,
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması,
Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi,
İyileşmenin kolaylaştırılması
İlkyardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?
Koruma-Bildirme-Kurtarma
İlaçla tedavi etmek –polise haber vermek temel uygulamalardan değildir.
112 aranırken nelere dikkat edilmelidir?
Kesin yer ve adres belirtilmeli,
Kimin aradığı, hangi numaradan aradığı söylenmeli,
Olayın tanımı yapılmalı,
Hasta veya yaralıların durumları ve sayısı belirtilmeli,
Nasıl bir yardım alındığı belirtilmeli,
112 kapatana kadar telefon kapatılmamalı,
Hasta veya yaralının sağlık güvencesi bilgisi 112’ye verilmez.Kurtarma
Olay yerinde H/Y müdahale sakin ve hızlı bir şekilde yapılmalıdır
H/Y ’nın bilinci ve solunumu değerlendirilmelidir
H/Y korku ve endişeleri giderilmelidir
Yardım edecek kişiler organize edilmelidir
Kişisel olanaklarla H/Y durumunun ağırlaşmasını önlemelidir
Kırıklara yerinde müdahale edilmelidir
H/Y sıcak tutulmalıdır ve yarası gösterilmemelidir
H/Y hayatı tehlikede olmadığı sürece kişiler hareket ettirilmeden müdahale edilmelidir.
En uygun yöntemle en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.
Hayat Kurtarma Zinciri
1.Halka : Sağlık kuruluşuna haber verme (112)
2.Halka: Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği
3.Halka: Ambulans tarafından yapılan müdahale
4.Halka: Hastane acil servisleri
1. ve 2. halka ilkyardımcıya ait,
3. ve 4. Halka sağlık görevlilerine ait

İlkyardımın ABC’si
A – Hava yolu açıklığını sağlamak
      A1 – Ağız içi kontrolü
      A2 – Baş geri – çene yukarı pozisyonu (yetişkin ve çocukta 90, bebekte 45)
B - Solunumu değerlendirmek
    BAK-DİNLE-HİSSET ile 10 sn.
C - Dolaşımı değerlendirmek 5 sn.
SİSTEMLER

HAREKET SİST. - Kemik, eklem, kas 
  Vücudun hareket etmesini, desteklenmesini, korunmasını sağlar.
Denge görevi değil.
DOLAŞIM SİST. - Kalp, kan, damar
  Vücut dokularına oksijen, besin, hormon, bağışıklık hücresi taşımak ve toplamakla görevli sistem
Nabız: Kalp atımlarının atardamara yaptığı basıncın cilt yüzeyinde hissedilmesidir.
   Yetişkinlerde: 60 – 100
   Çocuklarda: 100 – 120
   Bebeklerde: 100 – 140
Kanın görevleri
1 -Taşıma: Oksijen ve besin öğelerini taşır.
2 – Isı ayarlama: vücut sıcaklığını korur.
3 – Savunma: vücudu enfeksiyonlara karşı savunur.
4 – Pıhtılaşma: kanamanın durdurulmasını sağlar.
SOLUNUM SİST. : Solunum yolları (ağız, burun, soluk borusu), akciğerler
Vücuda gerekli olan gaz alışverişini, hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlar.
  Yetişkinlerde: 12 – 20
  Çocuklarda: 16 – 22
  Bebeklerde: 18 – 24
SİNİR SİST. : Beyin, beyincik, omurilik, omurilik soğanı
Anlama ve algılama, hareketlerin uyum ve dengesi, sistemlerin çalışmasını sağlar.
SİNDİRİM SİST. : Ağız, diş, dil, yutak, yemek borusu, mide, karaciğer, safra kesesi, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak.
BOŞALTIM SİST. : Böbrekler, idrar yolları, idrar kesesi (mesane), idrar kanalı
Kanı süzerek, gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılmasını sağlayarak, vücuttaki iç dengeyi sağlar.YAŞAM BULGULARI
1 - Bilinç: Normal bir kişi kendisine yöneltilen tüm sorulara cevap verir.
2 - Solunum: Bir dakika süresince yapılan nefes alıp verme durumudur.
3 - Dolaşım (Nabız) : Kalp atımlarının atardamara yaptığı basıncın cilt yüzeyinde hissedilmesidir.
3 parmakla bakılır.
Yetişkin ve çocukta şahdamarından,
Bebekte kol atardamarından bakılır.
Nabız noktaları
Şah damarı boynun her iki yanında
Kol damarı dirseğin üstü, kolun iç kısmı
Ön kol damarı bileğin iç yüzü
Ayak damarı ayağın üst kısmında

Kürek kemikleri, göğüs ve karın üzerinden nabız bakılmaz.

4 - Vücut ısısı: Vücut ısısı koltuk altından 36,5 derecedir. 41 – 42 üstü ve 34,5 altı tehlikelidir. 31 derece ve altı ölümcüldür.
5 – Kan basıncı: Kalbin kasılma ve gevşeme anında damar duvarına yaptığı basınçtır.
Normali 120 – 80
BİRİNCİL DEĞERLENDİRME

Bilinç kontrolü: Önce sesli, sonra ağrılı uyarı
A – Hava yolu açıklığını sağlamak
      A1 – Ağız içi kontrolü
      A2 – Baş geri – çene yukarı pozisyonu (yetişkin ve çocukta 90, bebekte 45)
B - Solunumu değerlendirmek
    BAK-DİNLE-HİSSET ile 10 sn.
Solunumu dinlerken her zaman bir eliniz hastanın alnında, diğeri hastanın çenesinde duracak.
Solunum yoksa temel yaşam desteğine başlanır.
Yetişkinde 30 kalp masajı, 2 tane derin bir soluk
Çocukta 2 kurtarıcı soluk (normal) , 30 kalp masajı
Bebekte 2 kurtarıcı soluk (ağıza ve buruna birlikte sadece ağzının içindeki hava) 30 kalp masajı

İKİNCİL DEĞERLENDİRME

Solunumu olan hastada veya solunumu geldiğinde yapılır.
Bilinç varsa görüşerek durumu hakkında bilgi edinilir.
Bilinç yoksa baştan başlayarak iki el ile kanama, kırık, çıkık açısından kontrol edilir.
Sırası BAŞ – BOYUN – GÖVDE – KOLLAR VE BACAKLAR
OLAY YERİNDE YAPILMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
YARALILAR SICAK TUTULMALI ( sıcak çarpması ve yüksek ateş hariç)
H/Y BİLİNCİ KAPALI İSE AĞIZDAN BİR ŞEY VERİLMEMELİ
TIBBİ YARDIM İSTENMELİ
H/Y YARASI GÖSTERİLMEMELİ
YARALI VE OLAY HAKKINDA BİLGİLER KAYDEDİLMELİ
YARDIM EKİBİ GELENE KADAR OLAY YERİNDE KALINMALI

KANAMALAR
Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun dışına ya da içine) boşalmasına kanama denir.
Kanamanın ciddiyetini belirleyen faktörler
Kanamanın hızı
Vücutta aktığı bölge
Kanamanın miktarı
Kişinin fiziksel durumu
Kişinin yaşı
KAN GRUBU KANAMANIN CİDDİYETİNİ BELİRLEMEZ.
Vücutta aktığı bölgeye göre 3’e ayrılır.
Dış kanama: Kanın damardan vücut dışına doğru akmasıdır.
İç kanama: Kanın damar dışına çıkarak vücut boşluklarında göllenmesidir. Mide kanaması, kafatası içinde, karın veya göğüs boşluğunda olan gibi.
Doğal deliklerden olan kanamalar: kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalar.

Atardamar kanamaları: Kalp atımları ile uyumlu, açık renkli, kesik kesik fışkırır tarzda
Toplardamar kanamaları: Koyu renkli ve sızıntı şeklinde
Kılcaldamar kanamaları: Küçük kabarcıklar şeklinde

Dış kanamalarda ilkyardımda ilk yapılacak
1- kanayan yere temiz bezle baskı
2- durmazsa 1.bezin üzerine 2.bez
3- durmazsa sıkı bandaj ( sıkı bandaj sadece kanamada yapılır)
4- durmazsa en yakın atardamara baskı
5- kalp seviyesinden yukarı kaldır
6- en son durmazsa turnike
Hastaya şok pozisyonu verilir.

BASKI NOKTALARI
1 – Şah damarı
2 – Köprücük kemiği üzeri
3 – Koltuk altı
4 – Kolun üst bölümü
5 – Kasık
6 – Uyluk
Göğüs, karın ve kürek kemikleri üzerine baskı yapılmaz.
El bileği de nabız noktasıdır, baskı noktası değil.

TURNİKE
Turnike tek kemikler üzerine uygulanır.
8-10 cm genişliğinde esnemeyen bir bez ve tahta parçası kullanılır.
Her 15-20 dk da bir 5-10 sn gevşetilir.
İp, tel, serum lastiği, sicim, kemer ile turnike yapılmaz.


TURNİKE UYGULANAN DURUMLAR
1 – Baskı uygulamakla durdurulamayan kanamalarda,
2 – Çok sayıda yaralı var, ortamda tek ilkyardımcı varsa,
3 – Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa,
4 – Uzuv kopmalarında

Uzuv kopmalarında;
Kopan uzuv temiz bir beze sarılır,
Plastik su geçirmeyen bir torbaya konur ve ağzı kapatılır.
Sonra buzlu suyun içine yerleştirilir.
6 saat içinde hasta ile birlikte mikrocerrahi merkezine ulaştırılır.

İÇ KANAMALAR
Şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yaralanma nedeniyle olur.
Hastanın bilinci ve solunumu değerlendirilir.
Üzerini örtüp ayaklarını 30 cm kaldırılır.
Bilinci yerinde olsa bile asla ağızdan yiyecek, içecek verilmez, su içirilmez.

BURUN KANAMALARI
H/Y sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
Oturtulur, başı öne doğru eğilir.
Burun kanatları 5 dk sıkılır.
Kanama durmadıysa hastaneye götürülür.
Başı geriye itmek, buruna tampon yapmak yok.


KULAK KANAMALARI
Kanama hafifse; temiz bir bezle temizlenir.
Kanama ciddiyse;
Bilinci yerindeyse; kulak tıkanmadan temiz bezle kapatılır, hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır.
Bilinci kapalıysa; kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

ŞOK
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir.
ŞOK NEDENLERİ
1 – Kalp kökenli şok ( kardiyojenik)
2 – Sıvı kaybına bağlı şok ( hipovolemik)
3 – Zehirlenmelere bağlı şok ( toksik)
4 – Alerjik nedenlere bağlı şok ( anafilaktik)


ŞOK BELİRTİLERİ
Endişe, huzursuzluk
Hızlı ve zayıf nabız
Soğuk, soluk ve nemli cilt
Bilinç seviyesinde azalma
Hızlı ve yüzeysel solunum
Dudak ve çevresinde solukluk ya da morarma
Susuzluk hissi
Kan basıncında düşme
Hastanın idrar ya da gaita kaçırması şok belirtisi değildir.
Kan basıncının yükselmesi, artması şok belirtisi değildir.

ŞOK POZİSYONU
H/Y düz olarak sırt üstü yatırılır.
Bacakları 30 cm yükseltilir.
Üzeri örtülerek ısıtılır.
Yardım gelinceye kadar yanında kalınır.

YARALANMALAR
Bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır.
YARALARIN ORTAK BELİRTİLERİ NELERDİR?
   Ağrı
   Kanama
   Yara kenarlarının ayrılması
Her yarada ödem veya yabancı cisim olmaz.
YARA ÇEŞİTLERİ
1 - KESİK YARALAR
2 - EZİKLİ YARALAR
3 - DELİCİ YARALAR
4 - PARÇALI YARALAR
5 - ENFEKTE YARALAR
   A - Gecikmiş yaralar ( 6 saatten fazla)
   B - Dikişleri ayrılmış yaralar
   C - Kenarları muntazam olmayan yaralar
   D - Çok kirli ve derin yaralar
  E -  Ateşli silah yaraları
  F - Isırma ve sokma sonucu olan yaralar
YARAYA SAPLANAN CİSİMLER ÇIKARILMAZ. SİMİT SARGI İLE SABİTLENİR.
YARA İÇİ KURCALANMAZ.
DELİCİ GÖĞÜS YARALANMALARI
Belirtileri; yoğun ağrı, solunum zorluğu, morarma, kan tükürme, açık pnömotoraks (nefes alıyor görüntüsü)
DELİCİ GÖĞÜS YARALANMALARINDA İLK YARDIM;
Bilinç kontrolü yapılır, yaşam bulguları değerlendirilir.
Yara üzerine plastik poşet vs. sarılmış bezle kapatılır.( 3 tarafı kapatılır,1 tarafı açık bırakılır)
Şok önlemleri alınır, ağızdan kesinlikle bir şey verilmez.
Bilinci açıksa hastaya yarı oturur pozisyon verilir.
DELİCİ KARIN YARALANMALARI
Karın bölgesindeki organlar zarar görebilir.
İç ve dış kanama buna bağlı şok oluşabilir.
Karın tahta gibi sert ve çok ağrılı ise durum ciddi olabilir.
Bağırsaklar dışarı çıkabilir.
Delici karın yaralanmalarında el ve parmaklarda karıncalanma, uyuşma, his kaybı olmaz.

DELİCİ KARIN YARALANMALARINDA İLK YARDIM;
Bilinç kontrolü yapılır, yaşam bulguları değerlendirilir.
Dışarı çıkan organlar içeri sokulmaz, geniş ve nemli bir bez ile yaranın üzeri örtülür.
Isı kaybını önlemek için üzeri örtülür.
Bilinç yerindeyse, enine kesik varsa sırt üstü yatırılıp, bacaklar karına doğru çekilir. Boyuna yaralanmada sırt üstü bacaklar uzatılmış şekilde yatırılır.
Asla yiyecek, içecek verilmez.
KAFATASI VE OMURGA YARALANMALARI
Darbenin şiddetine bağlı merkezi sinir sistemi etkilenebilir.
Kafatası ve omurga yaralanma nedenleri
Yüksekten düşme
Baş ve gövde yaralanması
Otomobil ve motosiklet kazaları
Spor ve iş kazaları
Yıkıntı altında kalma
KAFATASI VE OMURGA YARALANMA BELİRTİLERİ
Bilinç düzeyinde değişiklikler,
Hafıza kaybı,
Baş, boyun ve sırtta ağrı,
El ve parmaklarda karıncalanma ya da his kaybı,
Başta, bel kemiğinde şekil bozukluğu,
Vücudun herhangi bir yerinde tam veya kısmi hareket kaybı,
Burun, kulaktan beyin-omurilik sıvısı ve kan gelmesi,
Baş, boyun ve sırtta dış kanama,
Sarsıntı,
Denge kaybı,
Kulak ve göz çevresinde morluk (rakun gözü).Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım;
Bilinç kontrolü yapılır, yaşam bulguları değerlendirilir.
Tıbbi yardım istenir.
Bilinci açıksa hareket etmesi engellenir.
Herhangi bir tehlike varsa düz zeminde baş-boyun-gövde ekseni korunarak sürüklenerek taşınır.
YANIKLAR
Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu doku bozulmasına yanık denir.

YANIK ÇEŞİTLERİ
Fiziksel yanıklar: Isı, elektrik, ışın, sürtünme, donma
Kimyasal yanıklar: Asit veya alkali madde ile
Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler: Derinlik, yaygınlık, bölge, enfeksiyon riski, yaş, solunum yolundaki zarar, önceden var olan hastalıklar.
Derinin inceliği ya da rengi yanığın ciddiyetini belirlemez.

Yanıkların dereceleri
1.derece yanık: Cildin üst tabakasının yanması, deride ağrı, kızarıklık, ödem vardır. 48 saatte iyileşir.
2.derece yanık: Cilt ve cilt altının beraber yanmasıyla olur. Ağrı vardır. Ciltte içi su dolu kabarcıklar (bül) vardır. Derinin kendini yenilemesi ile kendi kendine iyileşir.
3.derece yanık: Derinin tüm tabakaları etkilenmiştir. Sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur. Beyaz ve kuru yaradan siyah renge kadar aşamaları vardır.

Kimyasal yanıklarda ilk yardım
Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriyle teması kesilir.
Bölge bol tazyiksiz suyla en az 15-20 dk. Yumuşakça yıkanır.
Giysiler çıkarılır, hastanın üzeri örtülür, tıbbi tardım istenir.Isı ile oluşan yanıklarda ilk yardım
Yanık bölge en az 20 dk soğuk su altında tutulur. (Buz yok)
Yanık yüzeyi fazla ise önerilmez, hızla vücut ısısı düşeceği için.
Ödem oluşabileceği için yüzük, saat, bilezik çıkarılır.
Yanmış alandaki giysiler çıkarılır, takılan yerler varsa kesilir.
Yanık üzerine hiçbir şey sürülmez.
Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür.
Hastanın üzeri battaniye ile örtülür.
Su toplamış yerler (büller) patlatılmaz.
Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmaz.
Yanık geniş ve sağlık kuruluşu uzaksa, hastanın bilinci açıksa 1 lt suya 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı tuzla hazırlanmış sıvı verilir.
Elektrik yanıklarında ilk yardım
Soğukkanlı ve sakin olunur, hastaya dokunmadan elektrik akımı kesilir.
Akım kesilemiyorsa iletken olmayan plastik ya da tahta gibi bir şeyle elektrik ile teması kesilir.
Hastanın üzerine su dökülmez.

SICAK ÇARPMASI
Yüksek derecede ısı ve nem sonucu vücut ısı dengesinin bozulmasıdır.
Belirtileri
Kas krampları, güçsüzlük, yorgunluk, baş dönmesi, sinirlilik, huzursuzluk, davranış bozukluğu, solgun (kan basıncı düştüğü için) ve sıcak deri, bol terleme, mide krampları, kusma, bulantı, bilinç kaybı, hayal görme, hızlı nabız
Sıcak çarpmasında ilk yardım
Hasta serin ve havadar ortama alınır, giysileri çıkarılır, sırt üstü yatırılıp ayakları 30 cm kaldırılır ( şok pozisyonu), bulantısı yoksa ve bilinci açıksa su, tuz ve karbonatla hazırlanan sıvı içirilir.
DONMA
Aşırı soğuk nedeniyle damarlara baskı sonucu etkilenen bölgeye yeteri kadar kan gidememesi ve dokulardaki kanın pıhtılaşması sonucu meydana gelir.
1.derece donma: En hafif şeklidir.
2.derece donma: İçi su dolu kabarcıklar (büller) oluşur.
3.derece donma: Dokuların geriye dönülmez hasara uğramasıdır. Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur.
Donmada ilk yardım
Hasta ılık ortama alınır, kuru giysiler giydirilir, sıcak içecekler verilir. Su toplamış yerler (bül) patlatılmaz, donuk bölge ovulmaz kendi kendine ısınması sağlanır. Isınma işleminden sonra hala his kaybı varsa bezle bandaj yapılır.
KIRIK
Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşur.
Kapalı kırık: sadece kemik bütünlüğü bozulmuştur.
Açık kırık: Hem kemik hem de derinin bütünlüğü bozulmuştur. Kırık kemik uçları derinin dışına çıkmıştır. Kanama ve enfeksiyon riski vardır.
Kırık belirtileri
Hareket ile artan ağrı, şekil bozukluğu, hareket kaybı, ödem ve kanama nedeniyle morarma
Kırıklarda ilk yardım
Hareket ettirilmez, kol etkilenmişse yüzük, saat, bilezik çıkarılır, kırık bölge bulunduğu şekilde sabitlenir, düzeltilmez. Açık kırık varsa tespitten önce yara üzeri kapatılır.
Ön kol kemik kırığı: bilek ile dirsek arası
Kol kemiği: dirsek ile omuz arası
Uyluk kemiği ( diz üstü) : ayak topuğundan koltuk altına kadar
Kaval kemiği: ayak topuğundan kalçaya kadar
Önce yumuşak sonra sert malzemelerle kırık atellenir.
Burkulma
Eklem yüzeylerinin anlık ayrılmasıdır, zorlamalar sonucu oluşur.
Burkulma belirtileri
Ağrı, kızarma, şişme, işlev kaybı
Dış kanama olmaz.
Burkulmada ilk yardım
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir, şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır, hareket ettirilmez, soğuk uygulama yapılır.
Çıkık
Eklem yüzeylerinin kalıcı ayrılmasıdır.
Çıkık belirtileri
Yoğun ağrı, şekil bozukluğu, şişlik, kızarıklık, işlev kaybı
Çıkıkta ilk yardım
Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir. Hiçbir çıkık yerine oturtulmaz. Ağızdan hiçbir şey verilmez.
BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM

Bilinç kaybı – uyku halinden başlayarak, hiçbir uyarıya cevap verememe haline kadar giden bilincin kısmen veya tamamen kaybedilmesidir.

Bayılma – geçici ve kısa süreli bilinç kaybıdır.

Bayılma nedenleri
Korku, aşırı heyecan
Sıcak, yorgunluk
Kapalı ortam kirli hava
Aniden ayağa kalkma
Kan şekerinin düşmesi
Şiddetli enfeksiyonlar

Bayılma belirtileri – baş dönmesi, baygınlık, yere düşme, kulaklarda uğultu, bacaklarda uyuşma, bulanık görme veya göz kararması,  bilinçte bulanıklık, yüzde solgunluk, terleme, hızlı ve zayıf nabız.
Hastayı sırt üstü yatırılır, ayakları 30 cm yukarı kaldırılır, başı da yana çevrilir.

Koma – yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır.
Koma nedenleri
Düşme veya şiddetli darbe, özellikle kafa travmaları
Zehirlenme
Aşırı alkol, uyuşturucu kullanımı
Şeker hastalığı
Havale vb. hastalıklar
Koma belirtileri
Yutkunma ve öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Sesli ve ağrılı uyarılara tepki yokluğu
İdrar ve gaita kaçırma
Komada ilk yardım
Hastanın yaşam bulguları kontrol edilir, çevrilecek tarafa diz çökülür, kendinize yakın kolu yukarı doğru kaldırılır, sizden uzak bacağı dizden bükülür, sizden uzak kolu yanağının kenarına el ayası dışarı gelecek şekilde konur. Destek noktaları omuz ve kalça olmak üzere tek hamlede size doğru çevrilir, diz ve dirsekten yere kilitlenir, baş-çene pozisyonu 90 olmak üzere her 2-3 dk da bir solunumu kontrol edilir.

Havale -    Vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalardır.  Sinir merkezindeki bir tahriş (irritasyon) yüzünden, beyinde elektriksel boşalmalar sonucu oluşur.

Havale nedenleri
Beyinde yaralanma
Beyinde enfeksiyon
Yüksek ateş
Bazı hastalıklar (sara vb.)
Yüksek ateş nedeni ile oluşan havale
Herhangi bir hastalık sonucu vücut sıcaklığının 38 derecenin üzerine çıkmasıyla oluşur.
En sık  6 ay 6 yaş arasındakiler havale geçirir.

Yüksek ateş nedeni ile oluşan havalede ilk yardım
Çocuğun eklem bölgeleri suyla ıslatılmış bezlerle uygulama yapılır. Düşmüyorsa oda sıcaklığında duş aldırılır. Yine düşmediyse çocuk ıslak havlu veya çarşafa sarılır, tıbbi yardım istenir (112) veya hastaneye götürülür.
Sara Krizi (Epilepsi) -Kronik bir hastalıktır. Doğum sırasında ya da daha sonra herhangi bir nedenle beyin zedelenmesi oluşan kişilerde oluşur.
Sara krizinin belirtileri
Hastada önceden var olmayan koku alma, adale kasılmaları gibi ön belirtiler oluşur.
Bazen hasta bağırır, şiddetli ve ani şekilde bilincini kaybederek yığılır.
Yoğun ve genel adale kasılmaları görülebilir, 10-20 sn nefesi kesilebilir.
Dokularda ve yüzde morarma görülebilir.
Ardından kısa ve genel adale kasılması, sesli nefes alma, aşırı tükürük salgılanması, altına (idrar veya gaita) kaçırma görülebilir.
Hasta dilini ısırabilir, başını yere çarpıp yaralayabilir, aşırı kontrolsüz hareketler gözlenir.
Son aşamada hasta uyanır, şaşkındır, nerede olduğundan habersiz, uykulu hali vardır.
Sara krizinde ilk yardım
Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır, hasta bağlanmaya çalışılmaz, herhangi bir madde koklatılmaz, kendini yaralamamasına dikkat edilir, başını çarpmasın diye başının altına yumuşak malzeme konur, sıkan giysiler gevşetilir, kusmaya karşı tetikte olunur, kriz tamamlanınca düşme sonucu yaralanma varsa ilgilenilir.
Kan şekeri düşüklüğü - Herhangi bir nedenle vücutta kan şekeri (glikoz ) eksildiği zaman ortaya çıkan belirtilerdir.
Nedenleri
Şeker hastalığı tedavisine bağlı (insülin alımı)
Uzun egzersizler
Uzun süre aç kalma
Bağırsak ameliyatı
Kan şekerinin ani düşme belirtileri
Korku, terleme, hızlı nabız, titreme, aniden acıkma, yorgunluk, bulantı
Kan şekerinin yavaş düşme belirtileri
Baş ağrısı, görme bozukluğu, uyuşukluk, zayıflık, konuşma güçlüğü, kafa karışıklığı, sarsıntı ve şuur kaybı
Kan şekeri düşüklüğünde ilk yardım
Hastanın yaşam bulguları değerlendirilir.
Hastanın bilinci yerinde ve kusmuyorsa ağızdan şeker veya şekerli içecekler verilir.
15-20 dakikada belirtiler geçmiyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi için yardım çağırılır.
Hastanın bilinci yerinde değilse koma pozisyonu verilerek yardım çağırılır.
GÖĞÜSTE KUVVETLİ AĞRI ( KALP KRİZİ VEYA KALP SPAZMI)
Kalp kasının belli bir yerine gönderilen kanın azalması sonucu oluşan tablodur.
Kalp spazmı belirtileri
Sıkıntı veya nefes darlığı olur.
Ağrı hissi genellikle göğüs ortasında başlar, kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerler.
Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişmez.
Kalp krizi belirtileri
Hasta ciddi bir ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hisseder, terleme, mide bulantısı, kusma görülür.
Ağrı göğüs ya da mide boşluğunun herhangi bir yerinde, sıklıkla kravat bölgesinde görülür, omuzlara, boyuna, çeneye ve sol kola yayılır.
Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişmez.
Kalp spazmı ile kalp krizindeki fark; kalp krizinin ağrısı kalp spazmı ağrısından daha şiddetli ve uzun sürelidir.
Kalp spazmı kısa süreli olup, 5-10 dk dinlenme halinde geçer.
Göğüste kuvvetli ağrıda ilk yardım
Hastanın yaşam bulguları kontrol edilir.
Hasta dinlenmeye alınır, sakinleştirilir, yarı oturur pozisyon verilir.
Kullandığı ilaçlar varsa almasına yardımcı olunur.
ZEHİRLENME
Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlarının bozulmasıdır.
Genel belirtiler
Sindirim sistemi bozuklukları:
 Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, gaz, şişkinlik...
Sinir sistemi bozuklukları:
Bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, hareketlerde uyumsuzluk,
Kaslarda ağrı, kasılma, şok belirtileri.
Solunum sistemi bozuklukları:
Nefes darlığı, morarma, solunum durması, baş ağrısı, baş dönmesi,
Kulak çınlaması, oksijen yetmezliği nedeni ile ciltte kızarıklık, morarma
Dolaşım sistemi bozuklukları:
Nabız bozukluğu, baş ağrısı, soğuk terleme, kalp durması
Zehirlenmeler hangi yollarla meydana gelir?
Sindirim yoluyla – en sık rastlanan zehirlenme. Sindirim yoluyla alınan zehirler genellikle ev ya da bahçede kullanılan kimyasal maddeler, zehirli mantarlar, bozuk besinler, ilaç ve aşırı alkoldür.
Solunum yoluyla - Genellikle karbonmonoksit (tüp kaçakları, şofben, bütan gaz sobası), lağım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, havuz hijyeni için kullanılan klor, yapıştırıcı ve boyalar, ev temizleyicileri vb maddelerle oluşur.
Cilt yoluyla - Böcek sokmaları, Hayvan ısırmaları, İlaç enjeksiyonu ya da sarmaşık, Zirai ilaçlar gibi zehirli maddelerin deriden emilmesi ile olur.
Hiçbir zehirlenmede hasta kusturulmaz, kusturulmaya teşvik edilmez.
Hiçbir zehirlenmede hastaya yoğurt yedirilmez.
Ağız zehirli maddeyle temas etmişse çalkalanır, eller temas etmişse bol sabunlu su ile yıkanır.
Yakıcı madde özellikle çamaşır suyu içen hastalar kusturulmaz, su içirilmez, en kısa sürede hastaneye götürülür.
Solunum yolu ile olan zehirlenmelerde bilinci açıksa yarı oturur pozisyon verilir.
Cilt yoluyla zehirlenmelerde ellerin zehirli madde ile teması önlenir, zehir bulaşmış giysiler çıkarılır, 15-20 dk deri bol su ile yıkanır, 112 aranır.

Şofben kazaları
Termostatlı olanlar arıza nedeni ile patlar. Patlama sonucu sıcak su yanıkları olur.
Ortamda ki oksijenin tüketilmesine bağlıdır, buna bağlı olarak oksijenin hızla tüketilmesi sonucunda havasızlıktan boğulma meydana gelir.
Şofben Kazalarında İlkyardım
Kişi ortamdan uzaklaştırılır,
Hareket ettirilmez,
Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC),
Hava yolu açıklığı sağlanır,
Tıbbi yardım istenir (112).
Alınması Gereken Önlemler
Banyo içeriden kilitlenmemeli
Şofben iyi çeken bir bacaya bağlanmalı
Şofbenin olduğu yere bol hava girişi sağlanmalı
Şofben ile tüp arasında ki hortum125 cm uzun olmalı
Banyoda ki kişiler kontrol edilmeli

Karbon monoksit Zehirlenmesi
Egzoz gazları,
Gaz ve kömür ısıtıcıları,
Mangal kömürleri,
Kuyular ve derin çukurlar.

Karbon monoksit Zehirlenmesi Belirtileri
Aşırı yorgunluk, huzursuzluk,
Grip belirtileri,
Bulantı-kusma, baş dönmesi, karıncalanma,
Cilt ve tırnaklarda kısa süreli kiraz kırmızısı renk değişimi,
Göğüs ağrısı, çarpıntı hissi, tansiyon düşüklüğü,
Solunum durması, kalp durması, koma
Karbon monoksit Zehirlenmesinde İlkyardım
Kişi ortamdan uzaklaştırılır,
Hareket ettirilmez,
Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC),
Hava yolu açıklığı sağlanır,
Tıbbi yardım istenir (112).
HAYVAN ISIRIKLARI
Kedi köpek ısırıkları
Hafif yaralanmalarda yara beş dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır, yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır,
Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama durdurulur.
Derhal tıbbi yardım sağlanmalı (112) ve hasta kuduz aşısı için uyarılmalıdır.
Arı sokması
Belirtiler kısa sürer, acı, şişme, kızarıklık gibi lokal belirtiler olur, birkaç yerden soktuysa alerjik bünyeli kişilerde tehlikeli olabilir.
Yaralı bölge yıkanır, derinin üzerinden görünüyorsa arının iğnesi çıkarılır, soğuk uygulama yapılır, amonyak kullanılmaz, eğer ağızdan sokmuşsa, solunumu güçleştiriyorsa buz emmesi sağlanır, ağız içi sokmalarında ve alerji hikâyesi olanlar için tıbbi yardım istenir.

Akrep Sokması
Kuvvetli bir lokal reaksiyon oluşturur. Ağrı, Ödem, İltihaplanma, Kızarma, Morarma, Adale krampları, Titreme, Karıncalanma, Huzursuzluk, Havale görülebilir.
Akrep Sokmalarında İlk yardım
Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez, Yatar pozisyonda tutulur.
Yaraya soğuk uygulama yapılır, Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır.
Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz.
Yılan Sokması
Lokal ve genel belirtiler verir. Bölgede morluk, iltihaplanma (1-2 hafta sürer)
Kusma, karın ağrısı, ishal gibi sindirim bozuklukları, Aşırı susuzluk, Şok, kanama, Psikolojik bozukluklar, Kalpte ritim bozukluğu
Yılan Sokmalarında İlk yardım
Hasta sakinleştirilip dinlenmesi sağlanır, Yara su ile yıkanır.
Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar çıkarılır (yüzük, bilezik).
Yara baş ve boyunda ise yara çevresine baskı uygulanır.
Kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır (turnike uygulanmaz), Soğuk uygulama yapılır.
Yara üzerine herhangi bir girişimde bulunulmaz (yara emilmez).
Yaşamsal bulgular izlenir, Tıbbi yardım istenir (112).
Deniz Canlıları Sokması
Çok ciddi değildir. Lokal ve genel belirtiler görülür.
Kızarma, Şişme, İltihaplanma, Sıkıntı hissi, Huzursuzluk, Havale, Baş ağrısı
Deniz Canlıları Sokmasında İlk yardım
Yaralı bölge hareket ettirilmez, Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkarılır.
Sıcak uygulama yapılır, Etkilenen bölge ovulmamalıdır.

Göze Yabancı Cisim Kaçmasında İlk yardım
Toz gibi küçük madde ise: Göz ışığa doğru çevrilir ve alt göz kapağı içine bakılır.
Nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır, gözünü kırpıştırması söylenir.
Göz ovulmamalıdır.
Batmış ya da metal cisim kaçmışsa: Gerekmedikçe hasta kımıldatılmaz, Göze hiçbir şekilde dokunulmaz.
Tıbbi yardım istenir, Hastanın göz uzmanlık dalı olan bir sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.
Kulağa Yabancı Cisim Kaçmasında İlk yardım
Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez, Su değdirilmez, Tıbbi yardım istenir.
Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk yardım
Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır.
Ağızdan nefes alıp vermesi söylenir, Çıkmazsa tıbbi yardım sağlanır.
BOĞULMA
Vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesidir.

Boğulma Nedenleri
Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dil kökünün geriye kayması,
Nefes borusuna sıvı dolması,
Asılma,
Akciğerlerin zedelenmesi,
Gazla zehirlenme,
Suda boğulma.Boğulmada Genel Belirtiler
Nefes almada güçlük, gürültülü hızlı ve derin soluma,
Ağızda balgam toplanması, köpüklenme,
Yüzde, dudaklarda ve tırnaklarda morluk,
Sıkıntı hissi,
Cevaplarda dengesizlik,
Bayılma,
Solunumun durması.
Suda Boğulmada ilk yardım
Boğulma sırasında nefes borusu kasılır, Akciğerlere az miktarda su gider.
İlkyardıma suda suni solunumla başlanır,
Boğulma riski dışında travmaya bağlı omurga kırıkları olabilir.
Soğuk havalarda  ve soğuk sularda 20-30 dakika geçse bile TYD yapılır.
TAŞIMA TEKNİKLERİ
Genel Kural
H/Y yeri değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır.
Olağanüstü bir tehlike söz konusuysa, taşıdığı her türlü riske rağmen acil taşıma zorunludur.
( Patlama, yangın vb. )
En kısa sürede yaralılar güvenli bir yere taşınmalıdır.
Acil Taşıma Teknikleri
Sürükleme – ayak bileklerinden veya kol altından
Rentek – araç içi yaralı çıkarma
Her ikisinde de BBG ekseni korunur.


Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri
Kucakta taşıma – Bilinç açık
Omuzdan destek alarak taşıma – Bilinç açık
Sırtta taşıma - Bilinç açık
İtfaiyeci yöntemi ile taşıma - Bilinç kapalı
Altın beşik yöntemi ile taşıma - Bilinç açık
Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma - Bilinç açık
Sandalye ile taşıma - Bilinç açık
Hiçbirinde BBG ekseni korunmaz. Hastanın ciddi yaralanması yoktur.
Sedyeye Yerleştirme Teknikleri
En az 3 kişi gereklidir, hastanın BBG ekseni korunarak sedyeye yerleştirilir.
Kaşık
Köprü
Karşılıklı durarak
Sedye İle Taşımalarda
Güçlü ilk yardımcı her zaman hastanın baş kısmında durur.
Sedye daima yatay konumda tutulur.
Hastanın başı gidiş istikametindedir.
İki ilk yardımcı aynı ayakla başlamaz, farklı ayaklarla başlar.
İlkyardımda bilinci kapalı kişiye ağızdan hiçbir zaman bir şey verilmez.
Verilen yerler;
1 – Yanık
2 – Sıcak çarpması
3 – Donma
4 – Kan şekeri düşüklüğü
Yarı oturur pozisyon 3 yerde verilir.
1 – Delici göğüs yaralanması
2 – Göğüste kuvvetli ağrı (kalp krizi veya kalp spazmı)
3 – Solunum yolu ile zehirlenmede
KOMA POZİSYONU
Bilinç kapalı, solunum var.
ŞOK POZİSYONU
Bilinç yarı açık (bulanık) kanama, bayılma, sıcak çarpmasında
Görünüyorsa 3 yerde cisim çıkarılır.
1 – Arının iğnesi görünüyorsa
2 – Deniz canlılarında batan diken var ve görünüyorsa
3 – Göze toz gibi küçük bir madde kaçmışsa

YETİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ ( 8 YAŞ ÜZERİ )
Güvenlikleri al, kendini tanıt, İzin iste
Bilinç kontrolü yap (sesli ve ağrılı)
112 ARAT  BİRİLERİ VARSA
Ağız içini kontrol et (işaret parmağı ile)
Baş geri çene yukarı pozisyonu ver  (90 derece )
Solunuma bak BAK DİNLE HİSSET ( 10 sn )
     SOLUNUM YOKSA  TEMEL YAŞAM DESTEĞİNE YETİŞKİNLERDE KALP MASAJI İLE  BAŞLA
Kalp masajı yap (iki el ile 30 masaj )
2 Soluk ver  (Baş 90 derece soluk verirken burun kapalı iki soluk arası burnu aç )
        BU UYGULAMAYA
Ambulans gelinceye /sen tükeninceye /hasta tepki verinceye kadar devam et.
 Bu uygulama süresince hasta tepki vermediği sürece solunum kontrolü yapma solunum dinleme.
Tepki verirse solunuma bak  (BAK –DİNLE-HİSSET 10 sn )
Solunum geldiyse;
2. değerlendirme yap (kanama kırık çıkık kontrolü) 
Koma pozisyonu ver 
2-3 dk. Da bir solunumu kontrol et
TEK BAŞINAYSAN 112 Yİ SOLUNUMA BAKTIKTAN SONRA KENDİN ARAÇOCUK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ  (1-8 YAŞ ARASI )
Güvenlikleri al, kendini tanıt, İzin iste
Bilinç kontrolü yap (sesli ve ağrılı)
112 ARAT BİRİLERİ VARSA
Ağız içini kontrol et (işaret parmağı ile)
Baş geri çene yukarı pozisyonu ver  (90 derece )
Solunuma bak BAK DİNLE HİSSET ( 10 sn )
     SOLUNUM YOKSA TEMEL YAŞAM DESTEĞİNE ÇOCUKLARDA SUNİ SOLUNUMLA BAŞLA
Suni solunumla başla -2 soluk ver
Kalp masajı yap (tek elle 30 masaj )
BU UYGULAMAYA
Ambulans gelinceye /sen tükeninceye /hasta tepki verinceye kadar devam et.
 Bu uygulama süresince çocuk tepki vermediği sürece arada solunum kontrolü yapma
Tepki verirse solunuma bak BAK – DİNLE – HİSSET (10 sn )
Solunum geldiyse;
2. değerlendirme yap (kanama kırık çıkık kontrolü)
Koma pozisyonu ver 
2 - 3 dk. Da bir solunumu kontrol et
ÇOCUKLARDA TEK BAŞINAYSAN 112 Yİ 2 SOLUK 30-2 Yİ 5 TUR YAP 112 Yİ ARA BİLGİ VER SONRA UYGULMAYA DEVAM ET

BEBEK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ ( 0-1 YAŞ ARASI )

Güvenlik al –Kendini tanıt-İzin iste
Bilinç Kontrolü yap ayak topuğundan vurarak ayağında ayakkabı patik varsa çıkarmakla uğraşma avuç içinden
112 ARAT  -BİRİLERİ VARSA
Ağız içini kontrol et önce gözle bak bir şey varsa serçe parmakla çıkar.
Baş geri çene yukarı pozisyonu ver  (45 derece )
Solunuma bak BAK DİNLE HİSSET ( 10 sn )

SOLUNUM YOKSA TEMEL YAŞAM DESTEĞİNE BEBEKLERDE SUNİ SOLUNUMLA BAŞLA
Suni solunumla başla -2 soluk ver  (ağız burun birlikte, sadece ağızın içindeki hava )
Kalp masajı yap (2 parmakla 30 masaj)
BU UYGULAMAYA
Ambulans gelinceye /sen tükeninceye /bebek tepki verinceye kadar devam et.
 Bu uygulama süresince bebek tepki vermediği sürece arada solunum kontrolü yapma
Tepki verirse solunuma bak BAK – DİNLE – HİSSET (10 sn )
Solunum geldiyse;
2. değerlendirme yap (kanama kırık çıkık kontrolü)
Koma pozisyonu anne kucağına alır gibi yap  
2 - 3 dk. Da bir solunumu kontrol et
BEBEKLERDE TEK BAŞINAYSAN 112 Yİ 2 SOLUK 30-2 Yİ 5 TUR YAP 112 Yİ ARA BİLGİ VER SONRA TEMEL YAŞAM DESTEĞİNE DEVAM ET )

(YETİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ ( 8 YAŞ ÜZERİ )
Güvenlikleri al, kendini tanıt, İzin iste
Bilinç kontrolü yap (sesli ve ağrılı)
112 ARAT  BİRİLERİ VARSA
Ağız içini kontrol et (işaret parmağı ile)
Baş geri çene yukarı pozisyonu ver  (90 derece )
Solunuma bak BAK DİNLE HİSSET ( 10 sn )
     SOLUNUM YOKSA  TEMEL YAŞAM DESTEĞİNE YETİŞKİNLERDE KALP MASAJI İLE  BAŞLA
Kalp masajı yap (iki el ile 30 masaj )
2 Soluk ver  (Baş 90 derece soluk verirken burun kapalı iki soluk arası burnu aç )
        BU UYGULAMAYA
Ambulans gelinceye /sen tükeninceye /hasta tepki verinceye kadar devam et.
 Bu uygulama süresince hasta tepki vermediği sürece solunum kontrolü yapma solunum dinleme.
Tepki verirse solunuma bak  (BAK –DİNLE-HİSSET 10 sn )
Solunum geldiyse;
2. değerlendirme yap (kanama kırık çıkık kontrolü) 
Koma pozisyonu ver 
2-3 dk. Da bir solunumu kontrol et
TEK BAŞINAYSAN 112 Yİ SOLUNUMA BAKTIKTAN SONRA KENDİN ARAÇOCUK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ  (1-8 YAŞ ARASI )
Güvenlikleri al, kendini tanıt, İzin iste
Bilinç kontrolü yap (sesli ve ağrılı)
112 ARAT BİRİLERİ VARSA
Ağız içini kontrol et (işaret parmağı ile)
Baş geri çene yukarı pozisyonu ver  (90 derece )
Solunuma bak BAK DİNLE HİSSET ( 10 sn )
     SOLUNUM YOKSA TEMEL YAŞAM DESTEĞİNE ÇOCUKLARDA SUNİ SOLUNUMLA BAŞLA
Suni solunumla başla -2 soluk ver
Kalp masajı yap (tek elle 30 masaj )
BU UYGULAMAYA
Ambulans gelinceye /sen tükeninceye /hasta tepki verinceye kadar devam et.
 Bu uygulama süresince çocuk tepki vermediği sürece arada solunum kontrolü yapma
Tepki verirse solunuma bak BAK – DİNLE – HİSSET (10 sn )
Solunum geldiyse;
2. değerlendirme yap (kanama kırık çıkık kontrolü)
Koma pozisyonu ver 
2 - 3 dk. Da bir solunumu kontrol et
ÇOCUKLARDA TEK BAŞINAYSAN 112 Yİ 2 SOLUK 30-2 Yİ 5 TUR YAP 112 Yİ ARA BİLGİ VER SONRA UYGULMAYA DEVAM ET

BEBEK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ ( 0-1 YAŞ ARASI )

Güvenlik al –Kendini tanıt-İzin iste
Bilinç Kontrolü yap ayak topuğundan vurarak ayağında ayakkabı patik varsa çıkarmakla uğraşma avuç içinden
112 ARAT  -BİRİLERİ VARSA
Ağız içini kontrol et önce gözle bak bir şey varsa serçe parmakla çıkar.
Baş geri çene yukarı pozisyonu ver  (45 derece )
Solunuma bak BAK DİNLE HİSSET ( 10 sn )

SOLUNUM YOKSA TEMEL YAŞAM DESTEĞİNE BEBEKLERDE SUNİ SOLUNUMLA BAŞLA
Suni solunumla başla -2 soluk ver  (ağız burun birlikte, sadece ağızın içindeki hava )
Kalp masajı yap (2 parmakla 30 masaj)
BU UYGULAMAYA
Ambulans gelinceye /sen tükeninceye /bebek tepki verinceye kadar devam et.
 Bu uygulama süresince bebek tepki vermediği sürece arada solunum kontrolü yapma
Tepki verirse solunuma bak BAK – DİNLE – HİSSET (10 sn )
Solunum geldiyse;
2. değerlendirme yap (kanama kırık çıkık kontrolü)
Koma pozisyonu anne kucağına alır gibi yap  
2 - 3 dk. Da bir solunumu kontrol et
BEBEKLERDE TEK BAŞINAYSAN 112 Yİ 2 SOLUK 30-2 Yİ 5 TUR YAP 112 Yİ ARA BİLGİ VER SONRA TEMEL YAŞAM DESTEĞİNE DEVAM ET)Daha Fazlası İçin Etikete Tıklayınız:

Sevdiklerinle Bu Bilgiyi Paylaş

Son Yazılarımız Mailine Gelsin

Subscribe to our Mailing List. We'll never share your Email address.

back to top