Blogger tarafından desteklenmektedir.


19 Şubat 2014 Çarşamba

Kontrol Sistemleri

Posted by islamkalkan at 02:46
Geri Git 
Kaynak Kitaplar
1) Otomatik Kontrol 1 ve 2 Prof.Dr. Kemal Sarıoğlu  İTÜ Elk.Elektronik Fakültesi

2) Modern Control System  Richarell C. Dorf  Addis-Wesley Publishing Company University Of California

3) Otomatik Kontrol Sistemleri   Benjamin C. Kao
Tercüme Eden; Prof. Dr. Atilla Bir, Literahir Yayıncılık

4) B.Dorf Modern Control Systems

5) M.Önder Efe. Otomatik Kontrol Sistemleri

6) Nise, Control Systems Engineering

http://web.sakarya.edu.tr/~afboz/control/bolum1.htmlİşlenecek Konular;

Bölüm 1
KONTROL SİSTEMLERİNE GİRİŞ
1.1. Giriş
1.2. Kontrol Sistemi Temel Tanımları
1.3. Kontrol Sistemi Çeşitleri
1.4. Kontrol Sistemi Örnekleri

Bölüm 2
ÇEŞİTLİ KONTROL SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ
2.1. Modelleme Tanımı
2.2. Elektrik Devre Modelleri
2.3. Kontrolörler
2.4. DC Motor Modelleri

Bölüm 3
KONTROL SİSTEMİ BLOK DİYAGRAMLARI
3.1. Blok Diyagramları Temel Tanımları
3.2. Tek Giriş Tek Çıkışlı Sistemler
3.3. Çok Giriş ve Çok Çıkışlı Sistemler
3.4. Blok Diyagramları Sadeleştirmer Yöntemi
3.5. Örnekler

Bölüm 4
KONTROL SİSTEMLERİNİN GEÇİCİ VE SÜREKLİ HAL DAVRANIŞLARI
4.1. Alışılmış Giriş İşaretleri
4.2. Laplaca Dönüşümleri
4.3. Birinci Dereceden Sistemerin Davranışı
4.4. İkinci Dereceden Sistemlerin Davranışı
4.5. Hata Katsayıları ve Sürekli Hal Hataları

Bölüm 5
KARARLILIK (STABİLİTE)
6.1. Karakteristik Denklem Kök Yer Eğrisi Tanımı
6.2. Yer Eğrisi Çizim Kuralları
6.3. Örnekleri1. Hafta 

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

5. Hafta

www.elektrikegitimi.com


Daha Fazlası İçin Etikete Tıklayınız:

Sevdiklerinle Bu Bilgiyi Paylaş

Son Yazılarımız Mailine Gelsin

Subscribe to our Mailing List. We'll never share your Email address.

back to top