Blogger tarafından desteklenmektedir.


1 Kasım 2014 Cumartesi

Elektrik Makinaları 2

Posted by islamkalkan at 22:49 0 Comments
Geri Git

                                


                                        


                                       

                                         


DERS PLANI
1. hafta: 20/02/2014 Perşembe
Dersin işleyişi hakkında bilgilendirme, dönemlik ders planının, ödev konularının ve teslim tarihinin açıklanması. Senkron makinelere giriş, genel yapılarının ve çalışma prensiplerinin incelenmesi.
2. hafta: 27/02/2014 Perşembe
Bir fazlı ve üç fazlı senkron makinelerin elektriksel eşdeğer devrelerinin çıkartılması ve senkron makinede kutuplaşmanın incelenmesi.
3. hafta: 06/03/2014 Perşembe
Silindirik rotorlu senkron makinede uyarma alanının incelenmesi ve uyarma alan şekillerinin çıkartılması.
4. hafta: 13/03/2014 Perşembe
Senkron makinede stator sargılarının incelenmesi ve bu sargılarda endüklenen gerilim ifadesinin çıkartılması.
5. hafta: 20/03/2014 Perşembe
Silindirik rotorlu senkron makinede gerilim denklemlerinin çıkartılması, e.m.k. ve m.m.k. fazör diyagramlarının çizimi.
6. hafta: 27/03/2014 Perşembe
Silindirik rotorlu senkron makinede güç ve moment bağıntılarının elde edilmesi.
7. hafta: 03/04/2014 Perşembe
Silindirik rotorlu senkron makinede aktif ve reaktif güç ayarı.
8. hafta: 10/04/2014 Perşembe
1. Vize (Bölüm tarafından belirleneceğinden değişiklik olabilir.)
9. hafta: 17/04/2014 Perşembe
Asenkron makinelerin genel yapıları, çeşitleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi.
10. hafta: 24/04/2014 Perşembe
Asenkron motorlarda güç akış diyagramının oluşturulması ve güçlerin tespiti.
11. hafta: 01/05/2014 Perşembe
Resmi Tatil
12. hafta: 08/05/2014 Perşembe
Asenkron motor modelinin çıkartılması, eşdeğer devre ve fazör diyagramının çizilmesi.
13. hafta: 15/05/2014 Perşembe
2. Vize (Bölüm tarafından belirleneceğinden değişiklik olabilir.)
14. hafta: 22/05/2014 Perşembe
Asenkron motorun boşta ve kısa devre çalışmasının incelenmesi. Moment ifadesinin çıkartılması ve  moment-kayma karakteristiğinin çizimi.
15. hafta: 29/05/2014 Perşembe
Asenkron makine karakteristiklerinin Ossanna Daire Diyagramı çizimi ile incelenmesi.

DÖNEM ÖDEVLERİ
1. Çıkık kutuplu senkron generatörlerin değişik yük durumları için gerilim fazör diyagramlarını çiziniz ve endüklenen gerilimin ifadesini çıkartınız.
2. Sürekli mıknatısların senkron motorlarda kullanılan mıknatıs çeşitlerini malzeme karakteristiklerini dikkate alarak detaylı inceleyiniz. Kullanım alanlarına örnekler veriniz.
3.  Asenkron motorlarda semer momentini ve farklı oluk yapılarının semer momentine etkisini inceleyiniz.
4.  Tek fazlı asenkron motorların yapısını, çalışma ilkesini ve türlerini inceleyerek, kullanım alanlarına örnekler veriniz.

KAYNAKLAR
1. “Analysis of Electric Machinery”, P.C.Krause
2. “Dynamic of Electric Machinery”, C.M.Ong
3. “The Electric Machines Problem Solver”, M.Fogiel
www.elektrikegitimi.com
Daha Fazlası İçin Etikete Tıklayınız:

Sevdiklerinle Bu Bilgiyi Paylaş

Son Yazılarımız Mailine Gelsin

Subscribe to our Mailing List. We'll never share your Email address.

back to top