Blogger tarafından desteklenmektedir.


2 Ekim 2013 Çarşamba

Etkili Sunum Teknikleri 1.Hafta

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi 1. Hafta

Merhaba ben Erkut Ergenç
Yine harika bir mini kursta sizlerle buluşmak olağanüstü bir duygu. Sizlerin yine ihtiyaç duyabileceğiniz püf noktaları içeren bu mini kursları hazırlamak için çok çalışıyoruz. Bu eğitimlerin hazırlanmasında katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Presentable program koordinatörümüz Ezel Apaydın’ın bu eğitimin hazırlanmasında katkısı çoktur. Bu programın sizler için çok faydalı olacağını düşünüyor keyifli bir eğitim geçirmenizi diliyorum.
O zaman başlayalım…
etkili-sunum-teknikleri-egitimiPek çoğumuzun ortak sorunu aslında sunum yapmak değil, gözler üzerimizdeyken sunum yapmaktır. İster profesyonel yaşamımızda, ister okul hayatımızda olsun sunum yapmak çok önemli bir olgu haline geldi. Neredeyse ilkokuldan itibaren sunum yapma gerekliliği hisseder olduk. Bunun için sunum yapmanın ne kadar etkili yolu varsa öğrenmeye çalışıyoruz. İletişim becerilerini doğru bir şekilde aktarmak için gerekli olan sunum becerilerini kazanmak, her sektörde çalışan bireyler için büyük önem taşımaktadır.
İşte bu mini eğitim sizin etkili sunumlar gerçekleştirebilmeniz için küçük kapsüller niteliğinde olacaktır. Şimdi birlikte sunumun ne olduğuna bakalım:
Sunum Nedir?
Bir mesajı iletmek amacıyla gerçekleştirilen sözlü ya da görsel iletişimdir.
Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır.” demiştir Mevlana ve aslında iletişimin ne olduğunu güzel bir şekilde anlatmıştır. Yani aslında iletişim sizin ne anlattığınızdan çok karşınızdakilerin ne anladığıdır.
Bir sunumu gerçekleştirirken belli başlı aşamalar içermesine dikkat edilmesi gerekmektedir…
Buna göre bu aşamalar:
- Planlama
- Sunuş
- Sonuç
şeklinde tasarlanabilir.
Planlama/ Hazırlık Aşaması
Etkili bir sunuş gerçekleştirmek, etkili bir sunuş becerisine ve etkili bir sunuş becerisi de etkili bir planlama-hazırlık aşamasına bağlıdır. Sunumun hazırlanması aşaması da kendi içerisinde bazı aşamalar içerir.
İlk aşamamız, sunumla ilgili amaçların ve içeriğin doğru olarak belirlenmesi aşamasıdır.
İkinci aşama, dinleyici profillerinin belirlenmesidir.
Üçüncü aşama, sunumda kullanacağınız araç-gereçlerin doğru şekilde hazırlanması aşamasıdır.
Dördüncü aşamamız, yapacağımız sunumun mutlaka bir taslak planının hazırlanması aşamasıdır.
Beşinci aşamamız, sunumu gerçekleştireceğimiz ortamın, yapacağımız sunuma uygun şekilde hazırlanması aşamasıdır.
Altıncı aşamamız, fiziksel donanımımızın iyi derecede hazırlanması aşamasıdır.
Yedinci ve son aşamamız ise, sunum performansımızın değerlendirilmesi aşamasıdır.
Sunuş/İletişim Aşaması
Sürenin doğru ayarlanması
Dinleyiciyle göz teması kurulması
Ruh haliniz ( konuşmadaki ve ses tonundaki canlılık, dinamiklik)
Sesin etkili kullanılması
Beden diliniz
Kullandığınız sunum, teknoloji ve içerik
Sonuç/ Özetleme/ Geri Bildirim Aşaması
Sunum sırasında anlatılanların benimsenmesini sağlamak için sorulan sorular
Özet kısmının bulunması aşaması
Geri besleme tekniği alabilmek için dinleyicilerden alacağınız yazılı ya da sözel sorular
Bu haftaki dersimize güzel bir sunumun ortaya çıkması için ilk aşama olan planlama aşamasından başlayacağız.Planlama-hazırlık aşamasının da kendi arasında belli başlı aşamalar içerdiğinden bahsetmiştik. Değineceğimiz ilk konu sunumla ilgili amaçların ve içeriğin doğru olarak belirlenmesi olacak.
1.Aşama: Sunumla İlgili Amaç ve İçeriğin Doğru Belirlenmesi
anaçların-belirlenmesiBu adım aslında sunumun en kritik adımı olmasına rağmen çoğu zaman göz ardı edilir. Sunumun amacının belirlenmesi, sunum sırasında ne söyleyeceğiniz kısmıyla ilgilenmez. Burada unutulmaması gereken nokta sunumun amacı ile anlatılan konunun amacının birbirine karıştırılmaması gerektiğidir.
anaçların-belirlenmesiYapacağınız sunumun amacı sadece o sunuma özgü olmalı ve belli başlı soruları içermelidir. Sunum hazırlık aşamasında kendinize soracağınız “Niçin, Ne, Kim, Ne zaman, Nerede, Ne Olacak” gibi sorular hazırladığınız sunumda eksik noktalar kalmaması açısından önemli bir husustur.
soru işareti
Niçin?
Bu sunumu niçin yapıyorum? Dinleyiciler sunum sonucunda ne düşünmeliler?
Ne?
Belirlenen süreç içerisinde katılımcılar bu sunumdan ne elde edecek? Ne gibi araç gereçsel yardımlara ihtiyacım olacak?
Kim?
Dinleyici grubu kimlerden oluşuyor? Yaşları, cinsiyetleri, dil yetenekleri, kültür seviyeleri, statüleri, önceki deneyimleri, beklentileri neler?
Ne Zaman?
Sunumun zamanı hem uygulayıcı tarafından hem de katılımcı tarafından önem arz eder. Dolayısıyla sunum zamanın en iyi şekilde ayarlanması sizin lehinize olacaktır. Sabah saatleri, hafta içi, hafta sonu, akşam saatleri ya da öğle saatleri mi? Ne zaman?
Nerede?
Sunum yapan biri açısından sunum yapacağı mekânın önceden bilinmesi önemlidir. Sunumu gerçekleştirecek kişi performansını gerçekleştirdiği ortamı önceden analiz etmeli ve varsa eksiklikleri mutlaka gidererek sunumu en iyi hale getirmelidir. Bu yüzden sunumun nerede yapılacağına önemle dikkat ederek ona göre bir çalışma hazırlamalıdır.
Ne Olacak?
Bu sunumu dinledikten sonra katılımcıların kafasında nasıl bir yönelim belirecek? Sunumda aldıkları bilgiler hangi davranış değişikliklerine neden olacak? Ya da herhangi bir davranış değişikliği gösterilecek mi? Kısacası, ne olacak?
Mini Eğitimimizi tamamlamadan önce sunum performansı gerçekleştirmek zorunda olan arkadaşlarımız için birkaç ipucu
1- Beynimiz karesel figürleri ve yuvarlak diyagramları daha çok akılda tutacağından sunumlarınızda bunlardan yararlanınız.
2- Göz ile beyin arasındaki sinirsel bağlantılar, diğer duyu organlarıyla beyin arasındaki sinirsel bağlantılardan yaklaşık olarak 20 kat daha fazla olduğu için dünyayı ağırlıklı olarak görsel olarak algılarız. Bu bakımdan sunumlarınızda mümkün olduğunca görsellikten yararlanınız.
3- Sunum yapacağınız sırada kendinize ufak not kâğıtları hazırlayınız. Fakat dinleyiciler tarafındangörülmesin. Bu kâğıtlarda konuyu size hatırlatacak sadece ana başlıklar bulunsun ve uzaktan görülebilecek kadar büyük yazılı olmasına dikkat edin.
4- Sunum sırasında süreyi doğru ayarlayabilmeniz için sadece sizin görebileceğiniz ufak bir saat bulundurunuz. Kol saatine sürekli bakmanız dinleyicilerde olumsuz etki yaratabilir. Dolayısıyla ufak bir masa saati olması sizin için uygun olacaktır.
Bu hafta bir sunuma adım atma aşamasında kendimize hangi soruları sormamız gerektiğinden bahsettik. İlerleyen haftalarda eksik noktaların kalmaması açısından konuları daha detaylı şekilde inceleyeceğiz.
Bir Sonraki Hafta Görüşmek Üzere…

Daha Fazlası İçin Etikete Tıklayınız:

Sevdiklerinle Bu Bilgiyi Paylaş

Son Yazılarımız Mailine Gelsin

Subscribe to our Mailing List. We'll never share your Email address.

back to top