Blogger tarafından desteklenmektedir.


2 Ekim 2013 Çarşamba

Satın Alma Eğitimi 1. Hafta

Satın Alma Eğitimi 1. Hafta

Merhaba Ben Hasan Seyfullayev
Bu eğitimimizde sizlere satın almadan bahsedeceğim. Satınalmanın ne olduğunu, zaman içinde gelişmesinden bahsedeceğim. Umarım hoşunuza gider ☺ Azerbaycan Türk`ü olduğum için dil kullanımımda farklılıklar olabilir, şimdiden affınıza sığınıyorum.

Satın Almanın Tarihçesi

satinalmaSatın almanın geçmişine baktığımızda sistemli olarak devlet düzeni ile geliştiği görülmektedir. Sanayi devrimi ile yaşanan tarihsel süreç işletmelerin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Satın almanın tarihsel gelişimine baktığımızda, Charles Babbage`in 1832 yılında yazdığı “Makine ve İmalat Ekonomisi Üzerine” başlıklı çalışmasında malzeme yöneticisinin sorumluluk alanı için gerekli olan tüm malzemelerin “seçimi, satın alınması, kabulü ve teslimatı” vurgulanmaktadır.
1890`lı yıllarda Railroad demiryolu gazetesinde satınalma sorumlusunun görevleri, faydaları gibi konularda çeşitli makaleler yayınladı.
1920`lerde artık satınalma yöneticileri bir araya gelerek dernek oluşturdular ve satın alma konusu derneklerde tartışılmaya başlandı.
1940`lı yıllarda ise artık çeşitli üniversitelerde satınalma içerikli dersler ve programlar verilmeye başladı.
1960`lı yıllarda ürünü oluşturan alt parçalar, ürün ağacı vb. malzeme listelerinin takip edilmesi fabrikalara büyük verimlilik sağlamıştır.
1970`li yıllarda satın almanın çok önemli olduğu, hatta satın alma müdürleri üst yönetimin bir parçası olarak kabul görmeye başlandı. Bu yıllarda Türkiye`de sanayileşme konusunda önemli adımlar atılmaya başlandı. Bu adımlardan biri otomobil ve tekstil fabrikaları üretim konusunda ciddi yatırımlar olmuştur.
1980`li yıllarda uluslararası ticaret gelişmeye başladı.
1990`lı yıllarda artık işletmelerde satın alma departmanlarının önemli olduğu farkına varılmıştır.
2000`li yıllarda artık her şey değişti. Teknolojinin hızla gelişmesi satın almaya da etkisini gösterdi. Örneğin, e-ticaret, e-satınalma vb. satın alma türleri de dünyada yer bulmaya başladı.
Satın almanın tarihine kısa bir göz attık.
Biraz da,

Satın Alma Nedir?

sorusuna cevap arayalım:
satinalmaaİşletme faaliyetlerinin sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmetlerin sağlanması fonksiyonudur.
İşletme maliyetlerini azaltmak için en önemli girdilerden biri olan hammadde maliyetlerinin azaltılması gerekir. Bu ise ancak iyi organize edilmiş bir satın alma fonksiyonu ile sağlanabilir. Ancak başarı için sadece maliyet değil, stok kontrolü, tedarikçi yönetimi, satın alınan ürünün lojistiği ve işlemlerinin planlanması ve yönetilmesi gerekir.
Satın alma fonksiyonunun gereklilikleri ise şunlardır;
  • Satın alma stratejisi ile şirket stratejisi uyumlu olmalıdır.
  • Tedarikçilerle stratejik ortaklıklar kurulmalıdır.
  • Tedarikçilerin performansları sürekli takip edilmelidir.
  • Tedarikçilerle işbirliği için ortak bilgi sistemleri kurulmalıdır.
Satın alma işleminde ilk adım malzemelerin satın alınması için gerekli mal veya hizmet için bütçenin tahsis edilmesidir.
Malzemenin satın alma politikası ile satın alınmasına karar verilmesini birbirinden ayrı düşünmek gerekir. Birinci durumda malzemenin satın alınmasına, üretilmesine ya da kiralanmasına karar verilirken ikinci durumda satın alma sürecine karar verilmektedir.
Satın alma genellikle tüm şirketlerde aynı şekilde yapılır. Satın alma işlemi kontratlı ya da yapılabilir.
Sözleşme yapılan satın almada taraflar şartlarını ayrıntılı bir şekilde belirtmeli ve anlaşmalıdırlar. Sözleşme maddelerinde karşılıklı razılık sağlandıktan sonra şirketler tarafından imzaya yetkili kişilerce imzalanmalıdır.
Ürün veya hizmet satın alma sözleşmeleri yasal olarak bağlayıcı belgelerdir, bu sebeple özenle ve hukuk müşavirine danışılarak hazırlanmalıdır.
Satın alma kar amacı güden veya gütmeyen tüm işletmelerin temel organizasyonlarından biridir.
Satın alma, firmaya ilk KÂR’ ı yaptıran bölümdür. O yüzden bu bölümü daha da geliştirin.
Bu haftalık sizlere anlatacaklarım bu kadar. İlgi ile okuduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta da buluşmak üzere hoşçakalın…

Daha Fazlası İçin Etikete Tıklayınız:

Sevdiklerinle Bu Bilgiyi Paylaş

Son Yazılarımız Mailine Gelsin

Subscribe to our Mailing List. We'll never share your Email address.

back to top